CORRESPONSABILITAT AMB ELS RESIDUS

El tractament d’aquests residus representa un problema mediambiental i una despesa econòmica.

Que el nostre estil de vida basat en el creixement econòmic i consum il·limitat són insostenibles és una realitat que no mereix més dubtes i que no sorprèn ninguna. La producció desmesurada de residus, la seva utilització innecessària i moltes vagades capritxosa no fa res més que augmentar un problema que cal abordar amb urgència i contundència. El tractament d’aquests residus representa un problema mediambiental i una despesa econòmica. Santa Perpètua és un dels municipis del Vallès Occidental que menys i pitjor recicla i això més d’hora que tard ens passarà factura, una factura que haurem de pagar entre totes.

A aquelles que reciclen bé se les ha d’animar a continuar així, a les que encara no ho tenen clar dedicar esforços per aclarir aquests dubtes i a les que no tenen voluntat s’haurà de trobar la manera perquè canviïn aquesta actitud. Hem de canviar hàbits de producció i de consum, estem convençudes que el decreixement és la solució als problemes generats pel consum insaciable que promou el capitalisme.  Però fins que arribi aquest moment hem de donar sortida a problemes actuals com el tractament dels residus. És inacceptable i indignant educar els nostres infants i veure com les persones adultes utilitzen els contenidors sense cap mena d’ordre.

Entre totes paguem aquest incivisme, les que fan un ús correcte paguen, també, per aquelles que no ho fan. Pot ser arribarà un moment en que cadascuna haurà d’assumir la seva responsabilitat, econòmica també.     

A aquelles que reciclen bé se les ha d’animar a continuar així, a les que encara no ho tenen clar dedicar esforços per aclarir aquests dubtes i a les que no tenen voluntat s’haurà de trobar la manera perquè canviïn aquesta actitud.