Carrera Professional i portes falses

Apostem, sempre, per uns serveis públics i de qualitat, i això implica que per oferir aquests serveis són imprescindibles el conjunt de les treballadores públiques (laborals i funcionaries).

A la CUP ens posicionem, sempre, en defensa dels drets laborals de la classe treballadora. Apostem, sempre, per uns serveis públics i de qualitat, i això implica que per oferir aquests serveis són imprescindibles el conjunt de les treballadores públiques (laborals i funcionaries). L’obligació del govern és garantir a tota la ciutadania l’oportunitat de poder accedir sota els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. També ho és vetllar perquè qualsevol treballadora pugui desenvolupar al llarg dels anys una millora vinculada a la seva experiència. El nostre ajuntament sovint dóna mostres de no estar per aquestes dues condicions, accés i carrera professional. Quan a l’ajuntament es produeix un frau de llei en la contractació, encadenament de contractes per exemple, ens posicionem en la defensa dels drets laborals de la treballadora. Això, però, es complica quan de manera arbitraria s’apliquen solucions diferents a aquesta situació, quan en alguns casos se soluciona convertint a la treballadora en indefinida i en altres directament es acomiadada. D’aquesta manera el frau en la contractació es podria convertir en una porta falsa d’accés a l’administració. Per altra, si treballadores que superen oposicions per accedir a la funció pública arriben a la seva jubilació, desprès de vint o trenta anys, en la mateixa categoria laboral que el primer dia, no veiem per en lloc la tan preuada carrera professional que hauria d’afavorir, ni que sigui mínimament, algunes condicions laborals. Això no pot estar reservat només a un grup de treballadores i a un criteri arbitrari al·legant capacitat organitzativa. Reivindiquem igualtat d’oportunitats i reivindiquem el dret al desenvolupament professional al llarg de la vida laboral.

Quan a l’ajuntament es produeix un frau de llei en la contractació, encadenament de contractes per exemple, ens posicionem en la defensa dels drets laborals de la treballadora.